Utbildningsvideo CD2

Avancerad kurs praktik

8. Trokanterit

"Piriformissyndrom"

Spruta: 10 ml

Nål: grön (0,6 x 80)

Blandning: 8+2

1. Stå stadigt med lätt böjda knän, samtidig traktion...

2... och inåtrotation avslöjar status i och runt höftlederna.

 

3. Provokation och töjning av höftens utåtroterare.

4. Injektion och needling