Utbildningsvideo CD1

Fortsättningskurs praktik

14. CMCI-artos

(CMCI-artralgi)

Spruta: 2ml

Nål: grå (0,4 x 19)

Blandning: 0+0,6+0,8

1. Besvärligt att jobba på dagis

 

2. Påverkan av thenarmuskulatur

3. Ledspelet nedsatt

 

4. Palpera och märk ut

5. Tvätta och stick intraartikulärt

 

6. Patientintervju
ett halvt år senare.

7. "Det blir ju faktiskt bättre"

8." Jag provade med ena tummen, och nu har jag kommit tillbaka med den andra".