Utbildningsvideo CD1

Grundkurs teori

8. AT-läkare går kurs

Dr. Jeanette Kagan på heldagskurs i injektionskonst.

1. Spänd och förväntansfull.

 

2. Första testet

3."AJ, AJ", egen
upplevelse är guld värd

 

4."Det känns ingenting!"

5. "Kolla Roger - direkt!"

 

6. Nöjd kursdeltagare

7. Utvärdering ett halvår senare, numera akutläkare SÖS