Injektionskonst


Endagskurs

Innehåll:

Injektionsterapi är betydligt mer än teknik och anatomi. Jag har valt namnet Injektionskonst/Artofinjection, eftersom det bäst beskriver vad jag avser. För att utveckla sin skicklighet på det här området krävs trygghet, närvaro och medvetande om vad man håller på med. Fokus och beredskap att klara av eventuella komplikationer samt ett visst mått av medkänsla för patienten är likaså viktiga ingredienser. I flertalet länder har läkare och sjukgymnaster ensamrätt på denna typ av injektioner mot kroppsliga smärttillstånd. Under den här kursdagen går vi igenom de mest förekommande injektionsformerna inom primärvården. Vi tränar även hur vi finner vårt inre lugn, vår trygghet och vår närvaro under utövandet av den här konstformen. Den här kursen är unik i världen. Vi tränar på varandra med riktiga sprutor och små nålar. Allt för att våga utvecklas och bli skickliga.

Detta är en interaktiv kurs. Vi tränar på varandra. Kom gärna i träningskläder. Det kommer att bli mycket "hands on".

SCHEMA

09:00-10:00 INTRODUKTION. KURSENS UPPBYGGNAD. GRUPPINDELNING.
- Teori, praktiska tips, varför "Injektionskonst".
- Knep och "Tricks of the trade", allt för att göra det så smidigt som möjligt.
- Fösta tekniken: Kvaddlar med bara NaCl.
 
10:00-10:15 PAUS
 
10:15-12:00 Kortisoninjektioner: Var, hur och när.
- Effekter och biverkningar.
- Rehab plan.
- Tekniker : Subakromiellt Smärtsyndrom.
- Teknik, handhavande och utövande. Vi tränar parvis på varandra.
 
12:00-13:00 LUNCH
 
13:00-15:00 Uppsamlig och feedback på förmiddagens tekniker.
- Tekniker:
- Frozen Shoulder,
- ACL-affektion,
- eventuellt Tumbas,
- Knä-sitttande.
 
15:00-15:15 Kaffe/the paus.
 
15:15-16:00 - Småleder teoretiskt.
- Bäckent, Trokanterit, Piriformissyndrom.
- Specifik stretching Piriformis.
- Sacroileit, den "missade diagnosen".
- Öppet forum
- Socialstyrelsens bestämmelser för sjukgymnaster

Dr. Björn Brageé, efter grundkurs o avancerad kurs
Feedback, injektionskurs
Kursutvärdering injektionsteknik (1)
Kursutvärdering injektionsteknik (2)

Kursinfo

Heldagskurs i Injektionskonst, the "Art of Injection"

Vill ni själva organisera - utmärkt! Följande gäller:

Ni står för lämplig kurslokal, typ skolsittande två och två, whiteboard och blädderblock ska finnas, liksom 4 - 5 papperskorgar, hushållspapper eller servetter. Två madrasser med kuddar, på golvet, eller två sjukgymnastbritsar.

OBS! Detta är en interaktiv kurs. Vi tränar på varandra. Kom i träningskläder. Det är många praktiska moment, mycket av och på, känna och undersöka.

Vi står för våra transfer, flygresor t.o.r, transfer, hotellövernattning, egen mat, allt material under kursen inkl. DVD:n Injectionart, ingår som kursmaterial.

Appen Artofinjection rekommenderas varmt, både under och efter kursen. Där finns essensen av hela budskapet inkl. 18 tekniker. Pris ca 110 SEK.

Länkar:
För iPhone/iPad: klicka här
För Android: klicka här

Kurskostnad: 4000 SEK exkl. moms /deltagare.

Minsta antalet deltagare 16, max 30. Anmälningsavgifterna skall vara inbetalade 1 vecka innan kurstart. På kurser med fler än 18 deltagare är vi 2 lärare.

OBS! För deltagare, som uteblir från kursen återbetalas ej kursavgiften, men ersättare är välkomna.

Skapare och huvudlärare:

Roger Stadra
Leg.läk, Spec. allmänmedicin och ortopedmedicin.
Examen OMT-3 (ortopedisk manuell terapi)
Creator & Senior teacher Artofinjection.

Bitr. lärare:

Hannes Rinneby
Leg. Fysioterapeut
Examen OMI.
Cert.teacher in Artofinjection