Ortopedmedicin

Den optimala metoden för undersökning och behandling av kroppsliga smärttillstånd

Ortopedmedicin är den icke-kirurgiska delen av ortopedi, analogt med neurologi och neurokirurgi.
Områden såsom manuell medicin, allmänmedicin, ortopedisk manuell terapi, rehabiliteringsmedicin, ortopedisk kirurgi, neurologi, reumatologi, medicinsk träningsterapi och biomekanik m.fl. har alla influerat ortopedmedicinen.
För mig är kärnan i ortopedmedicin den ingående kroppsliga undersökningen med alla dess provokations- och eliminationstester.

Både läkare och sjukgymnaster med utbildning på det här området är starkt fokuserade och hårt tränade på att i detalj undersöka olika strukturer i kroppen för att finna orsaken till besvären.
Sjukgymnasterna inom ortopedmedicinen benämner sin vidareutbildning ortopedisk manuell terapi, OMT. Vi vet vad vi undersöker. När patienten samtidigt under provokationen kan identifiera besvären får vi en uppfattning var orsaken sitter. Styrkan med den ortopedmedicinska undersökningen är att den är funktionell.
Vi letar efter dysfunktioner, dvs. områden i kroppen som inte fungerar adekvat. Det kan vara leder, muskler, nerver, senor eller ledband, likaväl som dysfunktionella tillstånd såsom störningar i ”led-muskel-nerv-komplexet”, hållningsdysfunktioner, instabilitet eller hypersensitering m.m.

En annan viktig princip inom ortopedmedicin är att vi undersöker verkligheten, dvs. patienten. För mig visar röntgen och magnetkamera ett fotografi av verkligheten, taget av en kropp i vila. Den ortopedmedicinska undersökningen ger mig mer och pålitligare information. Det finns ingen lärobok av vilken jag lärt mig så mycket som av de patienter jag mött genom åren.

Mötet med patienten och förklaringen av smärtorsaken är den tredje styrkan med ortopedmedicin. Många patienter kommer till mig efter otaliga besök inom sjukvården utan att ha fått en förståelig förklaring till sina besvär. Förståelsen är central i all behandling och rehabilitering, eftersom dessa åtgärder grundas på patientens egenvård. Man måste förstå bakgrunden till problemet för att kunna ta ansvar för det.

Ortopedmedicinska läkare har relativt ofta utbildning i manuella behandlingstekniker såsom mobilisering och manipulation.
För min del har ortopedmedicin efter 20 års erfarenhet utvecklats till det mest optimala instrumentet att bemöta, undersöka, diagnostisera och behandla patienter med kroppsliga smärttillstånd. Både manipulationsbehandling och injektionsterapi har blivit mina mest effektiva och framgångsrika behandlingsmetoder. Resultatet grundlägger dessutom en tillitsfull relation med patienten.