Om läkaren Roger Stadra

Min utbildningsväg

Min nyfikenhet och vetgirighet har genom åren resulterat i långa och intensiva studier med bra resultat. Tidigt var min längtan att bli läkare stor. Efter gymnasiet arbetade jag två år som undersköterska på en akutmottagning. Det gav mig värdefulla erfarenheter för framtiden.

Studier i matematik, fysik och kemi, resulterade i en fil kand. Jag började läkarutbildningen 1975 och avslutade den 1981.

Debuten som läkare gjorde jag 1978 på Lycksele lasarett.
1982 erhöll jag min legitimation och 1987 blev jag specialist i allmänmedicin. Mitt intresse av läkaryrket har starkt fokuserats på utmaningar och praktiskt handlag.

I början av 1980-talet introducerades jag i ortopedisk medicin av entusiastiska sjukgymnaster på Loka Brunn. Inom ortopedmedicin är det praktiska handlaget, den funktionella diagnostiken och människan som levande varelse i fokus. Här fann jag vad jag sökte och sedan dess arbetar jag inom detta område. Inom ortopedmedicinen har jag nått högsta kompetens för läkare i Sverige, vilket innebär
Högre examen ortopedisk medicin med manipulationsexamen (-94) och Högre examen ortopedisk manuell terapi (OMT-3) (-95).
Sedan 1991 arbetar jag uteslutande med ortopedmedicin som privatläkare och ortopedmedicinsk konsult i Stockholm.

Mina personliga erfarenheter

Nyfikenheten och viljan att utöka min erfarenhet har medfört att jag själv provat ett flertal olika behandlingsmetoder såsom kiropraktik, naprapati, akupunktur, healing, rosenmetoden, trager m.fl. Idag har jag ett omfattande samarbete med många seriösa terapeuter både inom och utanför den ordinarie sjukvården.
Jag insåg tidigt att mötet med människan bortom smärtan och problematiken är centralt i all terapeutisk verksamhet. I dessa möten är ärlighet och vilja att våga se sig själv en nödvändig förutsättning från båda parter. Självkännedom och mod att möta mig själv i alla aspekter av varandet, är det starkaste inslaget i mitt eget liv och min egen utveckling de senaste åren.

Min övertygelse

Många smärttillstånd är av inflammatorisk karaktär och behöver specifik behandling. Det är en viktig och ofta nödvändig del för att övrig rehabilitering ska kunna påbörjas. En bra rehabiliteringplan innehåller många kompletterande delar. Målet är en adekvat egenvård. Smärtan är som en väckarklocka. Att lära känna sin egen kropp och lyssna till budskapet bortom smärtan är viktigt, även om det kan vara svårt. Innebörden i budskapet kan bara individen själv till syvende och sist tolka. Ingen annan kan uppleva eller ifrågasätta individens egen upplevelse. Att ”svara an” på budskapet innebär att ta ansvar. Då har vi möjlighet att tillgodose kroppens behov, vad det än handlar om.
Smärtan är det som för patienten till doktorn. Symtomet smärta omfattar i allmänhet mycket mer än själva smärtan. I ett större perspektiv handlar det om att återfå kontrollen över sitt liv.