Uppdaterad 210506

© Roger Stadra 2021

Till mina läkarkollegor:

Injektionsbehandling är ett område som väcker starka känslor både hos mottagaren och givaren. Det är ett utmärkt tillfälle att möta sina egna rädslor och utvecklas som terapeut och människa. Injektionsterapi är mycket mer än själva tekniken.
Jag använder därför benämningen konst. För att utvecklas till en skicklig utövare av den här konsten behöver vi träna och utveckla flera sidor av oss själva.

Själva injicerandet, dvs. det ögonblick då spetsen på nålen penetrerar huden tills den är tillbaka utanför kroppen, är egentligen en enda stor utmaning i att vara närvarande. Det är en stark prövning i fullständig närvaro och totalt fokus. Alltihop inbäddat i djup medvetenhet och tillit till behandlingsmetoden, såväl som empati till patienten.
Under injicerandet bör onödigt prat undvikas. Att i det här läget lämna ifrån sig kommentarer såsom, ”hur känns det?”, ”det gör väl inte ont?” eller annat kan uppfattas som osäkerhet och rädsla.

Det bästa vi kan göra i varje situation är att vara autentiska. Det innebär att vi står upp för den nivå av kompetens och erfarenhet vi besitter. Öppet och ärligt utan försök att dölja någonting. Majoriteten av patienter blir lugnade av att känna doktorns ärliga och seriösa intention.

Vissa gånger är det svårare än vanligt och vi kanske t.o.m. missar målet. Då brukar jag avbryta injektionsförsöket, palpera om och starta om från början. Samtidigt meddelar jag patienten öppet och ärligt varför. Detta skapar förtroende! Det är aldrig försvarbart att dumpa lasten utan att ha nått målet för hela den terapeutiska åtgärden.

Använd andningen! Be patienten att ta några djupa andetag och slappna av, precis innan du sticker. Gör likadant själv! Patienten blir lugnare och du mera fokuserad.

Var beredd på att möta patientens känslomässiga reaktioner efter injektionen. Lyssna och visa empati. Ha kvar ditt fokus och ditt medvetna lugn.

Med andra ord - var professionell!


Lycka till !

Roger Stadra

leg.läk, spec.allmänmedicin
Högre examen Ortopedmedicin o
Ortopedisk Manuell Terapi (OMT-3)